Geografické informační systémy

Tvorba, zpracování a digitalizace dat a mapových výstupů zejména v softwarovém prostředí ArcGIS.

  • Konzultace a příprava technického a organizačního řešení GIS organizace.
  • Úvodní analýza současného stavu včetně datového fondu GIS.
  • Konzultace a příprava technického řešení GIS organizace.
  • Možnost zajištění přípravy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku včetně kompletní administrace.
  • Zpracování dat a analýz.
  • Spolupráce na mezinárodních projektech spolufinancovaných Evropskou unií.
  • Více jak 15 let zkušeností s budováním GIS kraje.