Na čem pracuji


2023

 • Spolupráce na přípravě projektů Rozvoje digitálních technických map krajů v rámci Národního plánu obnovy pro Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Pardubický kraj.
 • Pro Český úřad zeměměřický a katastrální - Zpracování technických specifikací pro evidenci připravovaných staveb infrastruktury.
 • Pro Olomoucký kraj - Zpracování analýzy a návrhu rozsahu pořízení dat pro rozvoj projektu Digitální technické mapy Olomouckého kraje.
 • Kompletní zajištění 9. ročníku konference Mapy jsou pro každého 2023, která se uskutečnila ve dnech 11. - 12. září 2023 na Vysočině.
 • Pro Pardubický kraj - Zpracování analýzy a návrhu rozsahu pořízení dat pro rozvoj projektu Digitální technické mapy Pardubického kraje
 • Pro Zlínský kraj - poskytování odborných poradenských, konzultačních a jiných služeb pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji.
 • Pro Olomoucký kraj - poskytování odborných konzultačních služeb v rámci projektu "Digitální technická mapa Olomouckého kraje".
 • Pro Kraj Vysočina - poskytování služeb spočívajících v konzultační činnosti, řízení a administrace projektů Kraje Vysočina a dalších služeb v oblasti informačních technologií. V roce 2023 spolupráce zejména na projektu Digitální technické mapy Kraje Vysočina.
 • Pro Moravskoslezský kraj - poradenské služby z oblasti digitálních technických mapa v rámci projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje.
 • Spolupráce na poskytování odborných konzultačních služeb k projektu Digitální technická mapa Královehradeckého kraje.
 • Spolupráce na poskytování konzultací k projektu Digitální technická mapa Jihočeského kraje.
 • Pro Ministerstvo pro místní rozvoj - konzultační a poradenské služby k problematice digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

2022

 • Pro Správu informačních technologií města Plzně - Konzultační služby ke Geoportálu města Plzně. 
 • Kompletní zajištění 8. ročníku konference Mapy jsou pro každého 2022, která se uskutečnila ve dnech 13. - 14. září 2022.
 • Spolupráce s Ateliérem Cihlář - Svoboda na Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje.
 • Spolupráce na poskytování odborných konzultačních služeb k projektu Digitální technická mapa Královehradeckého kraje.
 • Spolupráce na poskytování konzultací k projektu Digitální technická mapa Jihočeského kraje.
 • Spolupráce na poskytování konzultací k přípravě společného řešení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje.
 • Pro Zlínský kraj - poskytování odborných poradenských, konzultačních a jiných služeb pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji.
 • Pro Olomoucký kraj - poskytování odborných konzultačních služeb v rámci projektu "Digitální technická mapa Olomouckého kraje".
 • Pro Kraj Vysočina - poskytování služeb spočívajících v konzultační činnosti, řízení a administrace projektů Kraje Vysočina a dalších služeb v oblasti informačních technologií. V roce 2022 spolupráce zejména na projektu Digitální technické mapy Kraje Vysočina.
 • Pro Moravskoslezský kraj - poradenské služby z oblasti digitálních technických mapa v rámci projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje.
 • Pro Ministerstvo pro místní rozvoj - konzultační a poradenské služby k problematice digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

2021

 • Spolupráce na komplexních zadávacích podmínkách pro projekt Digitální technické mapy Středočeského kraje - pořízení dat.
 • Poskytování odborných konzultačních služeb pro společný projekt šesti krajů (Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královehradecký kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj) Informačního systému Digitální technické mapy.   
 • Pro Olomoucký kraj - poskytování odborných konzultačních služeb v rámci projektu "Digitální technická mapa Olomouckého kraje".
 • Kompletní zajištění 7. ročníku konference Mapy jsou pro každého 2021, která se uskuteční ve dnech 15. - 16. září 2021.
 • Pro Jihočeský kraj - zpracování komplexních zadávacích podmínek pro projekt Digitální technické mapy Jihočeského kraje - pořízení dat a hardware.
 • Pro Zlínský kraj - poskytování odborných poradenských, konzultačních a jiných služeb pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji.
 • Pro Kraj Vysočina - poskytování služeb spočívajících v konzultační činnosti, řízení a administrace projektů Kraje Vysočina a dalších služeb v oblasti informačních technologií. V roce 2021 spolupráce zejména na projektu Digitální technické mapy Kraje Vysočina.
 • Pro Moravskoslezský kraj - konzultační činnosti spojené s přípravou a realizací projektů v oblasti GIS, zejména projektu Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje a Geoportálu dopravní infrastruktury.
 • Pro Ministerstvo pro místní rozvoj - konzultační a poradenské služby k problematice digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

2020

 • Pro Kraj Vysočina - poskytování služeb spočívajících v konzultační činnosti, řízení a administrace projektů Kraje Vysočina a dalších služeb v oblasti informačních technologií. V roce 2020 spolupráce zejména na projektu Digitální technické mapy Kraje Vysočina a Geoportálu Kraje Vysočina. Externí spolupráce na zpracování návrhu obsahu zadávacích podmínek na pořízení a provoz software digitální technické mapy kraje pro vícekrajové řešení.
 • Pro Zlínský kraj - konzultace pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji. Oblasti konzultace: Priority mapování, kontrola analýz, oponentura studie proveditelnosti, přechod z JDTM na DTM.
 • Pro Jihočeský kraj - spolupráce na provedení analýzy rozsahu pořízení dat, studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro DTM Jihočeského kraje.
 • Pro Středočeský kraj - konzultační, poradenská a koordinační činnost v rámci přípravy projektu Digitální technická mapa Středočeského kraje.
 • Pro Ústecký kraj - externí spolupráce na zpracování podkladů pro možnost realizace centrálního zadávání na SW DTM společně s více kraji.
 • Pro Pardubický kraj - externí spolupráce na zpracování Analýzy mezikrajského modelu pořízení a provozu SW digitální technické mapy - možnosti společného provozování SW DTM více kraji v jednom technologickém prostředí a podmínek poskytnutí systémových prostředků jedním z partnerů pro ostatní partnery, definice požadovaných služeb, nastavení parametrů SLA a závazků mezi partnery.
 • Pro Ministerstvo pro místní rozvoj - konzultační a poradenské služby k problematice digitalizace stavebního řízení a územního plánování.
 • Pro Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s. p. - poskytování konzultačních služeb spočívajících ve pracování podpůrných dokumentů k dotační výzvě "Výzva lll. programu podpory vysokorychlostního internetu - aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)" v rámci OP PIK. Zadavatel Ministerstvo vnitra.
 • Pro Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje, o.p.s. - spolupráce na projektu Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce.

2019

 • Pro CEDA Maps a.s. - Externí spolupráce na Informačním systému Národní infrastruktury pro prostorové informace.
 • Pro Ministerstvo pro místní rozvoj - konzultační a poradenské služby k problematice digitalizace stavebního řízení a územního plánování.