Územně analytické podklady

Průběžné a úplné aktualizace dat nejen pro obce s rozšířenou působností zejména v softwarovém prostředí ArcGIS.

  • Kompletní znalost datového modelu Plzeňského kraje (tj. T-Mapy verze 3.4).
  • Zpracování zejména ve formátech SHP a ESRI Geodatabáze.
  • Příprava dat pro import do územně analytických podkladů nejen Plzeňského kraje.
  • Příprava dat územně analytických podkladů nejen Plzeňského kraje pro zpracování digitální části územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností.
  • Konzultace a příprava zadání pro úplnou aktualizaci externím subjektem.
  • Možnost zajištění přípravy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku včetně kompletní administrace.