Územně plánovací dokumentace

Příprava dat, digitalizace podkladů a tvorba výkresů územně plánovací dokumentace obcí zejména v softwarovém prostředí ArcGIS.

  • Kompletní znalost datového modelu Plzeňského kraje (tj. T-Mapy verze 3.4).
  • Příprava dat územně analytických podkladů pro zpracování digitální části dokumentace obcí.
  • Digitalizace papírové nebo rastrové dokumentace do požadovaného formátu.
  • Zpracování zejména ve formátech SHP a ESRI Geodatabáze.
  • Příprava dat pro import do územně analytických podkladů Plzeňského kraje.
  • Konzultace digitálního zpracování dokumentací obcí pro zpracovatele a pořizovatele.
  • Spolupráce na standardizaci digitálního zpracování dokumentací obcí.