Externí konzultace a analýzy

Poradenství v oblasti geografických informačních systémů, datových zdrojů, procesů atd.

  • Externí spolupráce pro Ministerstvo pro místní rozvoj na projektu Digitalizace stavebního řízení a Digitální technická mapa České republiky.

  • Externí spolupráce pro Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. a Ministerstvo vnitra na projektu Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů Podpůrné dokumenty pro kraje.