Digitální technické mapy

Konzultace při přípravě a realizaci projektů digitálních technických map ČR krajů, měst a obcí.

  • Konzultace a příprava technického řešení DTM.
  • Úvodní analýza současného stavu včetně datového fondu.
  • Možnost zajištění přípravy zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku včetně kompletní administrace.
  • Spolupráce na Digitální technické mapě České republiky.
  • Spolupráce na projektu Jednotný výměnný formát digitální technické mapy.
  • Spolupráce na projektu Informační systém technické infrastruktury veřejné správy.

Další informace o Digitální technické mapě České republiky a její přípravě jsou k dispozici zde.